Обяви

Покажи брой 
ГРАФИК ЗА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И ЛАРВИ НА КОМАРИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 10.05.2019г.
Съобщение за провеждане на дезинсекционни, дезакаризационни и дезинфекционни (ДДД) обработки 10.05.2019г.
Уведомително писмо от секция "Сигнализации и телекомуникация" Горна Оряховица за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 09.05.2019г.
Съобщение за провеждане на дезинсекционни, дезакаризационни и дезинфекционни (ДДД) обработки 08.05.2019г.
Уведомление от УВГД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 08.05.2019г.
Уведомление за обезтревяване на ЖП инфраструктура чрез третиране с хербициди 02.05.2019г.
Проект за изменение на ПР за УПИ V40, VI39 и IV44 квартал 11 ПУП с. Лозица 02.05.2019г.
Уведомление за обезтревяване на ЖП инфраструктура чрез третиране с хербициди 25.04.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 23.04.2019г.
Уведомление и План-график за обезтревяване на ЖП инфраструктура чрез третиране с хербициди 19.04.2019г.
Съобщение за инвестиционно намерение 18.04.2019г.
Съобщение за набиране на кандидати за полицаи 09.04.2019г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за изменение на ПУП - ПР - с. Лозица 09.04.2019г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработване на ПУП - ПР 02.04.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 28.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 26.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 25.03.2019г.
Покана за участие в проучване съгласно Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе” 22.03.2019г.
Проект за нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Сунгурларе 21.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.03.2019г.