Обяви

Покажи брой 
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Чубра 08.07.2019г.
Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика 04.07.2019г.
Съобщение от Агенция за социално подпомагане 04.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 02.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Лозарево 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ОДЗ "Слънце" гр. Сунгурларе 27.06.2019г.
Мотиви за приемане на Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 24.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 21.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 21.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Щастливо детство" 17.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Ален мак" 17.06.2019г.
Покана за предоставяне на предложения за доставка на продукти относно избор на заявител по схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - ДГ "Славейче" 17.06.2019г.
ДГ „Зорница“, с. Грозден обявява процедура за набирането на предложения за доставка на продуктите по схемите за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години 14.06.2019г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка 14.06.2019г.
Обявление за предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" 10.06.2019г.
Община Сунгурларе продължава предоставянето на Топъл обяд на хора в неравностойно положение 06.06.2019г.
Ивформационен лист по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе” (2) 05.06.2019г.
Уведомление от Ангел Батаков за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 04.06.2019г.
Съобщение за Проект за изменение на ПУП-ПР с. Славянци 03.06.2019г.