Обяви

Срещата ще се проведе в клуба на пенсионера.