Обяви

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ - 816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за заемане на вакантни длъжности по длъжностното разписание на Военномедицинска академия. както следва:

1. 48(четиридесет и осем;) длъжности за лекари, изискващи военно звание „капитан“;

2. 10 (десет) длъжности за медицински сестри изискващи, военно звание „старши сержант“.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във ВОЕННО ОКРЪЖИЕІІ СТЕПЕН – БУРГАС на адрес: гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046 стая № 17 и в офисите за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН– БУРГАС ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ