Обяви

Община  Сунгурларе  уведомява  председатели, зам.председатели, секретари  и членове  на СИК     назначени  за произвеждане  на  избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016г. ,че районна  избирателна  комисия  Бургас  ще проведе обучение   на  02.11.2016г. от 14.00 часа в  залата на читалище „ПРОСВЕТА” /киносалона/  гр.Сунгурларе.
Партиите  и коалициите  , които във  своите предложения  са  включили  лица  от   различни  населени  места   да се  заинтерисоват   и  същите своевременно  да  бъдат  уведомени  за обучението.
За повече  информация  относно  назначените  състави  на СИК  в Община Сунгурларе   се обръщайте към представителите на партии и коалиции  направили предложенията , гл.специалист АПОН и мл.експерт ГРАО – за гр.Сунгурларе , кметове  и  кметски наместници   - за  другите  населени  места от общината.
      тел.за доп.информация -055715096