Обяви

Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе

 

Заповед № РД 11-143/05.08.2019г. на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас

Придружително писмо