Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Във връзка с постъпила от Областна администрация-Бургас информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони ,

   Общинска администрация – Сунгурларе информира стопаните предприели доброволно клане на притежаваните от тях свине, че могат да подадат заявление за подпомагане по образец в съответните кметства по населени места в общината, в срок до 22.08.2019г. 

 

   Приложение:

  1. Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони;
  2. Заявление за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в санитарните зони
  3. Констативен протокол за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция.