Обяви

Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за изменение на ПУП - ПР - с. Лозица