Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Общинска администрация –Сунгурларе информира жителите на гр. Сунгурларе, че във връзка с осигуряване на необходимия сервитут на проводниците за електроенергия, на 06.03.2019г. във времевия интервал от 09.00 часа - 16.30 часа, служители на „Елекрторазпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Карнобат ще извършат дейности по окастряне на клони от дървесни видове по следните улици на гр. Сунгурларе:

  • ул.“Кирил и Методий“;
  • ул.“Аврора“;
  • ул.“Странджа“
  • ул.“Йорданка Николова“;
  • ул.“Иван Вазов“‘
  • ул.“Васил Левски“.

 

Във връзка с гореизложеното електричеството по описаните по-горе  улици, ще бъде временно прекъснато.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

иа /иа