Обяви

 

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-708/08.09.2016 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования от Сухопътните войски както следва:

1. В гарнизон Плевен, 44 длъжности
2. В гарнизон Асеновград, 35 длъжности
3. В гарнизон Пловдив, 60 длъжности
4. Във в. ф. 24620 - Свобода, 25 длъжности
5. Във в. ф. 26400 - Благоевград, 26 длъжности
6. В гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол, 103 длъжности
7. В гарнизон Шумен, 15 длъжности съгласно
8. Във в. ф. 28610 - София, 15 длъжности
9. Във в. ф. 42600 - Мусачево, 30 длъжности

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в стая № 17, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - Бургас и в офиса за водене на военен отчет в Община Сунгурларе

 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ