Обяви

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2018/2019г.

 

РД 11-319/25.09.2018г. - с. Бероново
РД 11-318/25.09.2018г. - с. Босилково
РД 11-396/27.09.2018г. - с. Ведрово
РД 11-442/01.10.2018г. - с. Везенково
РД 11-418/01.10.2018г. - с. Велислав
РД 11-320/25.09.2018г. - с. Вълчин
РД 11-425/01.10.2018г. - с. Горово
РД 11-321/25.09.2018г. - с. Грозден
РД 11-322/25.09.2018г. - с. Дъбовица
РД 11-419/01.10.2018г. - с. Есен

РД 11-323/25.09.2018г. - с. Каменско
РД 11-397/27.09.2018г. - с. Камчия
РД 11-420/01.10.2018г. - с. Климаш
РД 11-421/01.10.2018г. - с. Костен
РД 11-459/01.10.2018г. - с. Лозарево
РД 11-422/01.10.2018г. - с. Лозица
РД 11-443/01.10.2018г. - с. Подвис
РД 11-444/01.10.2018г. - с. Прилеп
РД 11-445/01.10.2018г. - с. Садово
РД 11-324/25.09.2018г. - с. Скала
РД 11-423/01.10.2018г. - с. Славянци
РД 11-458/01.10.2018г. - гр. Сунгурларе
РД 11-395/27.09.2018г. - гр. Сунгурларе - лозя
РД 11-424/01.10.2018г. - с. Съединение
РД 11-325/25.09.2018г. - с. Терзийско
РД 11-326/25.09.2018г. - с. Терзийско - лозя
РД 11-417/01.10.2018г. - с. Черница
РД 11-441/01.10.2018г. - с. Чубра