Обяви

 

Съобщение за провеждане на дезакаризационна дезинсекционна обработка

 

Във връзка с провеждането на дезакаризационна и деинсекционна обработка на тревни площи и паркове,  общинска администрация Сунгурларе информира жителите на общината, че в пeриода от 29.08.2018г.(сряда) до 30.08.2018г.(четвъртък), във времевия интервал от 22.00до 24.00 часа, на територията на гр. Сунгурларе ще бъде извършено третиране на площи с препарати Бандит 10 Е и Фовал.

Третирането ще се извърши от фирма „Ем Джи Консулт 2008“ЕООД,  лице за контакт: Калоян Димитров тел. за контакт: 0888665508

 

 Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе