Обяви

 

Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка на тревни площи

 

Във връзка с провеждането на дезакаризационна обработка на тревни площи,  общинска администрация Сунгурларе информира жителите на общината, че в пeриода от 16.06.2018г.(събота) до 18.06.2018г.(понеделник), във времевия интервал от 07.00до 24.00 часа, по населени места ще бъде извършено третиране на площи с препарати Бандит 10 Е.

Третирането ще се извърши от фирма „Ем Джи Консулт 2008“ЕООД,  лице за контакт: Калоян Димитров тел. за контакт: 0888665508

 

Приложение:

  1. Заповед №391/0806.2018г.;
  2. График за обработка по населени места.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Заповед № 391/08.06.2018г.