Обяви

 

Съобщение за провеждане на дезинсекционни и дезакаризационни и дезинфекционни (ДДД) обработки на тревни площи и пясъчници

       Във връзка с провеждането на ДДД мероприятия общинска администрация Сунгурларе информира жителите на общината, че в пeриода от 27.04.2018г. (петък) до 30.04.2018г. (понеделник), във времевия интервал от 07.00 до 24.00 часа, по населени места ще бъде извършено третиране на площи с препарати Бандит 10 Е (за дезакаризация), Димилин (за дезинсекция) и Септокват АМ (за дезинфекция на пясъчници). Третирането ще се извърши от фирма „Ем Джи Консулт 2008“ ЕООД,  лице за контакт: Калоян Димитров тел. за контакт: 0888665508

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Заповед № 250/20.04.2018г.

График за дезакаризация и дезинсекция по населени места в Община Сунгурларе