Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

„Дневен център за стари хора” гр. Сунгурларе предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня в рамките на работната седмица, свързани със задоволяване на ежедневни, здравни, образователни потребности, потребности от организиране на свободното време, лични контакти, възможност за участие в съвместни и индивидуални дейности и предоставяне на храна.

Целева група: Възрастни и самотни хора, хора в пенсионна възраст, нуждаещи се от условия за взаимопомощ, хора, запазили активното си отношение към социалният живот, които имат възможност за културни и социални контакти.

Към настоящият момент в „Дневен център за стари хора” гр. Сунгурларе има налично 1 / едно / свободно място. Всеки, който е заинтересован може да се обърне за информация към следните лица за контакт:

Димитрина Събева, тел. за връзка: 0878917303

Панайотка Тодорова, тел. за връзка: 0878625351