Обяви

Община Сунгурларе организира обществено обсъждане на стратегията за местно развитие  на „МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ и ВЪРБИЦА“ срещата ще се проведе на 18.05.2016г. от 11:00 часа в ритуална зала гр.Сунгурларе

 

Проект на стратегия за местно развитие на местна инициативна група "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица"