Обяви

 

 

Име Презиме Фамилия Адрес
МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ ХАСАН С.СЪЕДИНЕНИЕ УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 9
КИНА РУСЕВА КАЗАКОВА 8460,СЛАВЯНЦИ,УЛ.ПОЛЕВЪДНА Х6
ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ДЯКОВА ВЕЛИСЛАВ
ПЕТЪР ВЪЛКОВ ДАНЕВ СУНГУРЛАРЕ КООПЕРАТИВНА 48
БОЖАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА 8470 СУНГУРЛАРЕ УЛ ИВ ВАЗОВ 32
ЖЕЙКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА ПРИЛЕП
МИНКА ПАНДЕЛИЕВА КОЛЕВА СЪЕДИНЕНИЕ
ГАНКА РУСЕВА ГУДОВА С.БОСИЛКОВО
НАСКО МИТКОВ СТОЯНОВ 8470 ГР.СУНГУРЛАРЕ УЛ.ДУНАВ 1
СЕВЕРИН МАНОВ ТЕРЗИЕВ БОСИЛКОВО
ИВАН ДРАГАНОВ ГИЧЕВ С.ВЕЗЕНКОВО
ВЪЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ВЕЗЕНКОВО
ИВАН ВЪЛЧЕВ ЗЛАТЕВ ВЪЛЧИН
МАРИЙКА НИКОЛОВА МАРКОВА ВЕДРОВО
ПЕЮ ГОСПОДИНОВ КАРАГЬОЗОВ БЕРОНОВО
МИТКО ЧАНЕВ ХРИСТОВ 8468 С.ЧЕРНИЦА
ДЕЛКА МАРКОВА МИНДОВА 8470 СУНГУРЛАРЕ УЛ.Г.ДИМИТРОВ 32А
ЕМИЛ БОЯНОВ ЧАУШЕВ СЛАВЯНЦИ УЛ.СКАЛЕНСКА 20
ГАФЕР АЛИ ХОДЖА МАНОЛИЧ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ 8470,СУНГУРЛАРЕ,УЛ.ХР.БОТЕВ,3