Обяви

Община Сунгурларе предвижда увеличаване на капацитета на „Дневен център за стари хора” гр. Сунгурларе. В тази връзка се организира „Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 15.08.2017 г. / вторник / от 10:00 до 12:00 ч.
Посетителите ще могат да се запознаят с историята и дейността на центъра, както и с плануваните бъдещи проекти.
За желаещите ще бъде осигурен транспорт, който ще тръгне от сградата на Община Сунгурларе, намираща се на ул. Георги Димитров № 2.

Лица за контакт:
Димитрина Събева – гл. експерт „Социални дейности” – тел: 0878917303
Панайотка Тодорова – социален работник в „Дневен център за стари хора” – тел: 0878625351