Обяви

 

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за  провеждане на конкурс за  матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина както следва:

         1.  За военни формирования от Военноморските сили  - 80 длъжности;
        2.  За ВВМУ „Н. Й.Вапцаров”  - 3 длъжности.


Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в стая № 18, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - Бургас  и в офисите за военен отчет в общините.
Телефон – 05571 / 5099, 0882003160

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ