Обяви

Покажи брой 
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 18.05.2020г.
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 18.05.2020г.
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 ГОДИНА 18.05.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 18.05.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 12.05.2020г.
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ЕТ " Агрокомерс - Жезеф Фегали "село Венец 29.04.2020г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка срещу кърлежи 24.04.2020г.
Обявление за подбор за кандидати за обществени изпълнители 22.04.2020г.
Уведомления за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 14.04.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 09.04.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Везенково 08.04.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 08.04.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 07.04.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Лозарево, общ. СУНГУРЛАРЕ 23.03.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 23.03.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - гр. СУНГУРЛАРЕ 16.03.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. СЪЕДИНЕНИЕ 16.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.