Обяви

Покажи брой 
Писмо на Кмета на Община Сунгурларе относно реда за заявяване на дърва за огрев за населението на Община Сунгурларе 23.02.2024г.
Обявяване на подбор за определяне на обществени възпитатели за 2024 г. 23.02.2024г.
Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, с. Вълчин 21.02.2024г.
Годишен план за ползване на дървесина на ОГТ "Сунгурларе" за 2024г. 19.02.2024г.
Съобщение за публично обявление ВиК 19.02.2024г.
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" 19.02.2024г.
Съобщение за публично обявление ВиК 13.02.2024г.
Обява за провеждане на подбор за длъжността "Здравен медиатор" за селата Вълчин и Лозарево 09.02.2024г.
Обява за провеждане на подбор за длъжността "Здравен медиатор" 02.02.2024г.
Община Сунгурларе обявява конкурс за длъжността "Ст. юрисконсулт" 01.02.2024г.
Заповед за продължаване на снабдяването с дърва за огрев на правоимащите лица 29.01.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 23.01.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 23.01.2024г.
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2024г. на Община Сунгурларе 18.01.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 11.01.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 11.01.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Манолич 03.01.2024г.
Съобщение за за изработен проект за ПУП – ПП за трасе на водопроводно отклонение за ПИ - с. Вълчин 21.12.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 21.12.2023г.
СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове 19.12.2023г.