Обяви

Покажи брой 
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021г. 22.10.2020г.
Покана за обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сунгурларе за 2019 година 23.09.2020г.
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис, община Сунгурларе 21.09.2020г.
Обявяване на конкурс за длъжността вътрешен одитор в Община Сунгурларе 15.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Дъбовица 15.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе 03.09.2020г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 02.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Везенково 26.08.2020г.
Съобщение за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизираната територия в землищата на с. Манолич, с. Подвис и с. Прилеп, община Сунгурларе 04.08.2020г.
Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 04.08.2020г.
Обява от Общинска служба по земеделие 03.08.2020г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 15.07.2020г.
Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сунгурларе 14.07.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - гр. СУНГУРЛАРЕ 15.06.2020г.
Обявление на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 11.06.2020г.
Протокол за разпределение на пасищата съгласно чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 08.06.2020г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК 04.06.2020г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК 04.06.2020г.
Съобщение за изменение на кадастрална карта и кадастраните регистри 28.05.2020г.
Уведомления за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 28.05.2020г.