Обяви

Покажи брой 
Съобщение от отдел "Местни приходи" във връзка с високата заболеваемост на територията на Община Сунгурларе 25.01.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти в община Сунгурларе 18.01.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 22.12.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Весела Щерева 15.12.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 300767 02.12.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 300766 02.12.2021г.
Одобряване на Проект за изменение на ПР за УПИ I71 и II70 квартал 15 ПУП с. Скала 29.11.2021г.
Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци 29.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Виктория Миланова и Кольо Атанасов 26.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Климаш 24.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Асен Палазов, Илия Шопов, Елена Шопова, Елка Шопова, Асен Казаков, Светла Йорданова и Мехмед Хасан 22.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Кръстина Иванова, Красимир Миланов и Яшар Ибриямов 19.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 18.11.2021г.
Приемане на Годишен план за ползване на прогнозни количества дървесина от общински горски територии за 2022г. 17.11.2021г.
Решение на Общински съвет за приемане на Годишен план за 2021/2022г. за развитие на социалните услуги в община Сунгурларе и Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в община Сунгурларе /2021 - 2025/ 17.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Пенка Атанасова и Хюсеин Калайджиев 15.11.2021г.
Проект за изменение на ПР за УПИ в с. Скала, обл. Бургас 10.11.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Янка Николова, Георги Панев и Желка Хасан 04.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Черница 03.11.2021г.
Заповеди, издадени от Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 22.10.2021г.