Състав на Общински Съвет Сунгурларе Мандат 2015-2019

1. Халил Сейдахмед Ахмед     
2. Ремзи Ереджеб Али                      
3. Васил Динев Михалев                  
4. Фикрет Байрямали Мехмед               
5. Сабрие Фикрет Копук                   
6. Вейсел Мюмюн Али                     
7. Ирена Иванова Водева                 
8. Мария Димитрова Димитрова      
9. Станислава Момчилова Георгиева
10. Георги Стефанов Кенов              
11. Николай Петков Терзиев            
12. Светлана Петрова Атанасова      
13. Айше Реджеб Гюджен                
14. Радка Николова Стойчева           
15. Костадин Василев Василев         
16. Валентин Янчев Славов              
17. Ангел Асенов Божиков


Официален сайт на
Общински Съвет