Отчети на кмета

Годишен отчет за управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи" по чл.12 от ЗЕЕ.

Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ

Настоящият отчет се изготвя от :                     
1.Органите на централната власт и органите на местното самоуправление, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗЕЕ                    
2.Собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1 от ЗЕЕ, на основание чл. 63, ал.4 от ЗЕЕ                    
3.Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 57 ал. 2 от ЗЕЕ, на основание чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕ.                     
Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенцията по енергийна ефективност/Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март всяка година в съответствие с чл. 12, ал. 6 от ЗЕЕ и чл. 63, ал.5 от ЗЕЕ.

Годишен отчет

Последни :