Кметът на Сунгурларе инж. Васил Паделиев ден преди предстоящите празници покани на среща своите предшественици.

От тях той искаше да чуе мнения и препоръки за бъдещето на общинския град и общината като цяло. Поканата приеха всички, но на срещата присъстваха Ангел Батаков, който беше председател на ОбНС 1987 г. и кмет на временната кметска управа до 1991 г. след промените в България. Зам. кметът на община Сунгурларе в мандат 1991 – 1995 г- Стоилка Георгиева също влезе в кметския кабинет. На срещата не дойде Софка Ангелова поради неотложно пътуване, която ръководеше общинската администрация веднага /мандат 1991 – 1995 г./ Стефан Стратев /мандат 1999 – 2007 г./ също не успя да присъства поради лични ангажименти. В непринудената обстановка се проведе разговор, който беше както прияте така и много ползотворен. В срещата взеха участие още зам. кметът на общината Диана Гурева и секретарят на общинската администрация Росица Чанева, които активно участваха в проведената дискусия. Кметът инж. В.Панделиев носталгично сподели, че в кметските дела го е въвела преди 10 години Стоилка Георгиева, на която той и до днес е благодарен.

Новоизбраният Кмет на община Сунгурларе В.Панделиев поиска да чуе мнението на своите предшественици за сегашното състояние на града. Той сподели пред тях, че има идея за учредяване на Обществен съвет, в който ще бъдат поканени да участват всички управлявали общината до момента кметове. Този орган, разбира се, няма да дублира ОбСъвет, а по-скоро ще действа в сферата на култура, образование, историята и традициите. Но това няма да ограничава съвета да коментира и други теми на деня, за които трябва да има обществен консенсус. Първото събиране на този обществен съвет ще се проведе още през януари 2016 г.
Кметската среща приключи с предпразнични благопожелания и подаръци от общинската управа.