ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 13.05 2022 г.
 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД ОРГАНИЗИРАТ КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 13.05 2022 г.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА, МОГАТ ДА ГИ ПРЕДАДАТ В МОБИЛНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №10, ОТ 10.00 ЧАСА ДО 12.00 ЧАСА.

По време на кампанията гражданите ще могат да се освободят от опасния отпадък от отработени масла безвъзмездно.

Призоваваме гражданите към отговорно поведение и опазване на околната среда и отправяме апел да се възползват от предложената възможност.

Обръщаме внимание, че е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отработени масла.

Лице за контакти: Ирена Ангелова- еколог, тел.05571/50-63

ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!