Шабан Мустафа на първо място в Международен исторически градски пробег в гр. Бурса

  На 17-ти април Шабан Мустафа се класира на 1-во място в ХV Международен исторически градски пробег в гр. Бурса, Република Турция. Общинската администрация поздравява Шабан за поредното му успешно състезание. Непобедимият дух да донесе още призови успехи!