Община Сунгурларе постави светещи знаци "STOP" и изготви технически проект за кръстовище

  Община Сунгурларе ви представя изготвен технически проект за изграждане на кръгово движение. На кръстовището се пресичат два третокласни пътя – Път III 7306 (Лозарево – Сунгурларе – Чубра и Път III 7705 (Бероново – Горово – Мъдрино). Пътищата са третокласни и са собственост на държавата, т.е. за тяхната безопасност се грижи Агенция "Пътна инфраструктура". През 2019 г. на пътя е извършен ремонт, като е поставена необходимата вертикална сигнализация съгласно Наредба №18 / 23.07.2001 г. и е налична хоризонтална маркировка съгласно Наредба №2 /17.01.2001 г. , като в участъка има поставени знаци Д11, което ограничава скоростта на движение на 50 км/ч.

  Във връзка със зачестилите пътнотранспортни произшествия на това кръстовище, по инициатива на кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов, през месец ноември 2021г. беше сформирана комисия със представители на АПИ, КАТ и Община Сунгурларе, която да извърши оглед на кръстовището и да предложи решение за подобряване безопасността на движение.

  На 11.11.2021 г. комисията излезе с протоколно решение за изграждане на кръгово движение в горепосоченото кръстовище, което беше предадено на кмета на Община Сунгурларе. За изграждането на подобен тип инфраструктура се изисква изготвяне на технически проект. Кметът д-р Георги Кенов възложи изготвянето му да бъде за сметка на Община Сунгурларе. След съгласуването на проекта ще се пристъпи към обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител от страна на Община Сунгурларе.

  Допълнително на кръстовището бяха монтирани светещи знаци "СТОП" от бюджета на Община Сунгурларе.