Информационна кампания "Наше село за нулеви отпадъци"

  На 4 март в Сунгурларе се преведе информационна кампания по проект на Община Сатовча "Наше село за нулеви отпадъци". Мероприятието беше уважено от кметът д-р Георги Кенов, зам. кметовете Тодорка Павлева и Гергана Желязкова, кметове от малките населени места, г-н Николай Русев - директор на СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе, г-жа Росица Чанева - секретар на Община Сунгурларе, служители на общинска администрация, ученици и граждани.

  Срещата откри д-р Георги Кенов, след което даде думата на гостите от Община Сатовча.

  Презентирани бяха дейностите по проекта и очакваните резултати. Проектът включва оборудване на 200 еднофамилни или малки многофамилни къщи от 7 населени места, от общо 14 бр. в цялата община Сатовча с кофи за смесени отпадъци и с кофи за рециклируеми отпадъци. Основната дейност по проекта е провеждане на т.нар. симулационна игра за определяне на такса битови отпадъци въз основа на количеството отпадъци, генерирани от всяко домакинство. Целта на проекта е да допринесе за постигане на целите, заложени в Закона за управление на отпадъците, чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуване на битови отпадъци и намаляване количеството на образувани смесени битови отпадъци.

  След дискусията се проведе викторина с въпроси, свързани с екологията и екологичното мислене. Печелившите получиха подаръци.