ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

  Уважаеми жители на Община-Сунгурларе,
  Уведомяваме ВИ, че от 10.01.2022г. започна плащането на местните данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци.
  Сроковете за внасяне са следните:
  -първа вноска до 30.06.2022г.
  -втора вноска до 31.10.2022г.
  -на предплатилите до 30.04.2022г. за цялата година се прави отстъпка 5%.

  Заплащането на данъци и такси се извършва в брой или чрез ПОС устройство на касата на Отдел “МДТ“  гр. Сунгурларе ул. „Г. Димитров“ №2,  стая-1  и във всички кметства.
  Заплащането може да стане и по:  ИзиПей , ePay ,  Български пощи , банков път по следната сметка:
  IBAN-BG89UNCR70008421757106
  BIC- UNCRBGSF

  Кодовете за плащане са следните:
  -442100 Данък върху недвижимите имоти
  -442300 Данък върху превозните средства
  -442400 Такса битови отпадъци-441400 Патент
  Всички данъчно задължени лица ще получат съобщения чрез писма, доставяни от упълномощен доставчик за дължимите от тях местни данъци и такси.