Покана до всички заинтересовани страни за кръгла маса „Опазване на природата от всички“

  Община Сунгурларе има удоволствието да Ви покани на кръгла маса „Опазване на природата от всички“ на 01.09.2021г. (сряда) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе, по повод представяне на дейности по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

  Кръглата маса има за цел да информира всички заинтересовани страни за вредите върху околната среда, които могат да бъдат причинени от ежедневието на всички хора и методите за защита на природа, вкл. защитените територии в община Сунгурларе.