Уважаеми дами и господа,

  Общинската преброителна комисия за община Сунгурларе, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Сунгурларе.

Обучението ще се проведе в залата на Читалище “Просвета 1882“ /киносалона/

гр. Сунгурларе на 27.08.2021г. от  9.30 часа.

  За лицата не присъствали на обучението ще има още една възможност на 31.08.2021г., в същата зала от 9.30 часа.

  Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

  За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта на адрес: https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.