Списък на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Сунгурларе

АЙШЕ   ХЮСЕИНОВА   Преброител
АКСЕНИЯ   ДЯКОВА   Преброител
АНТОАНЕТА   АЛЕКСИЕВА   Преброител
АНТОН   ЧАНЕВ   Контрольор
АТАНАСКА   АТАНАСОВА   Резерва
БЕКТАШ   ХЮСЕИНОВ   Контрольор
ВЕНЕТА   ГРИГОРОВА   Преброител
ВЕСЕЛИНА   ЖЕКОВА   Преброител
ВЕСЕЛИНА   КОСТОВА   Преброител
ВИКТОРИЯ    АНДОНОВА   Преброител
ВИОЛЕТА   ТОДОРОВА   Преброител
ГАЛИНА   ГАНЕВА   Преброител
ГАЛИНА   СТОЯНОВА   Преброител
ГАНКА   ЖЕЛЯЗКОВА   Преброител
ГАНКА   СТАМАТОВА   Преброител
ГИНКА   ЖЕЧЕВА   Преброител
ГИНКА   ИЛИЕВА   Преброител
ГЮЛНАЗ   ИБИШ   Преброител
ГЮЛНАЗ   ХАСАНХОДЖА   Преброител
ДАНЧО   ФЕРАЛИЕВ   Преброител
ДИАНА   ГУРЕВА   Резерва
ДИМИТРИНКА   СТОЯНОВА   Преброител
ДИМКА   ЧАНЕВА   Преброител
ДИНЮ   ИВАНОВ   Преброител/Контрольор
ДОБРИНКА   СТЕФАНОВА   Преброител
ЕКАТЕРИНА   ГЕНЧЕВА   Преброител
ЕЛЕНА   ГАНЕВА-ГЕОРГИЕВА   Преброител
ЕЛЕОНОРА   ОВЧАРОВА   Преброител
ЖИВКА   БАКАЛОВА   Контрольор
ЖИВКА   БОЯДЖИЕВА   Преброител
ЗЛАТКА   ЖЕЛЯЗКОВА   Преброител
ИБРЯМ   ХАДЖИАЛИ   Преброител
ИЛИЯНА   СТОЯНОВА   Преброител
ИРИНА   ДЖЕНДОВА   Контрольор
ЙОРДАН   ГАНЕВ   Преброител
КАДРИЕ   МЕХМЕД   Преброител
КАТЕРИНА   ТОДОРОВА   Контрольор
КАТЯ   АТАНАСОВА   Контрольор
КОЙНА   РУСЕВА   Контрольор
МАГДАЛЕНА   ДЕЛЧЕВА   Резерва
МАГДАЛЕНА   ЙОРДАНОВА   Преброител
МАРГАРИТА   РАЧЕВА   Преброител
МАРИАНА   УЗУНОВА   Преброител
МАРИЯ   ДИМОВА   Контрольор
МАРИЯ   НЕДЕЛЧЕВА   Преброител
МАРИЯНА   ПЕТКОВА   Преброител
МЕХМЕД   МЕХМЕД   Преброител
МИЛЕНА   БЕРДАНКОВА   Преброител
МИМА   ИВАНОВА   Контрольор
НАДЕЖДА   БЕРДАНКОВА   Контрольор
НАЗИЕ   КОНАЛИ   Преброител
НЕРГЮЛ   МОЛЛАХЮСЕИН   Контрольор
НУРШЕН   МЕХМЕД   Резерва
ПАНАЙОТКА   ТОДОРОВА   Преброител
ПЕТЯ   ТЕРЗИЕВА   Преброител
ПЛАМЕНА   ПЕТРОВА   Преброител
РАДОСТИНА   КОЧЕВА   Преброител
РУМЯНА   РАДАНЧЕВА   Преброител
СЕВДИ   ЕМИН   Контрольор
СЕВИМ   ЕМИН   Преброител
СЕМИХА   ИБИШ   Резерва
СЕНИХА   ШАКИР   Преброител
СИЙКА   ПЕТКОВА   Преброител
СИЛВИЯ   ТЕРЗИЕВА   Контрольор
СНЕЖАНА   НАЧЕВА   Преброител
СНЕЖАНА   РУСКОВА   Преброител
СНЕЖАНА   ФЕРАЛИЕВА   Контрольор
СТАНИМИРА   ТОДОРОВА   Преброител
СТЕФКА   АНДРЕЕВА   Преброител
СТЕФКА   ПЕТРОВА   Контрольор
ТЕМЕНУЖКА   СТОЯНОВА   Преброител
ТОДОРКА   ИЛИЕВА   Резерва
ТОТКА   ГЕОРГИЕВА   Резерва
ХАБИБЕ   КОДЖАИСУФ   Резерва
ХАДЖЕР   ХАМЗА   Преброител
ХАСАН   МЕХМЕД   Преброител
ЦОНКО   БЕЕВ   Преброител/Контрольор