Детска градина "Слънце" вече има нова класна стая на открито

  Детска градина "Слънце" вече има нова класна стая на открито. Малчуганите ще могат да се радват на хубавото време и да извършват активности за да получат знания.

  Част от дейностите са изпълнени по проект на ДГ "Слънце" гр. Сунгурларе: "Зелена класна стая на открито", в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда - 2021г." на тема "Обичам природата - и аз участвам", финансирана от ПУДООС.

  Закупени и монтирани са три броя образователни табла, пейки, масички и игра "Дама". Предстои засаждане на декоративни дръвчета.