Съобщение за извършване на въздушно третиране на ларви на комари на територията на общ. Сунгурларе

  Във връзка с постъпило писмо изх.№07-297/25.06.2021г. от РЗИ гр. Бургас за планирани въздушни ларвицидни обработки против комари на територията на обл. Бургас

  Общинска администрация – Сунгурларе информира жителите на общината, че в периода 29-30 юни 2021г. на територията на община Сунгурларе ще бъде извършено  въздушно третиране на ларви на комари.

  Обработката ще се извърши от Дезинфекционна Станция  - Бургас, съгласно сключен договор РД-115/15.04.2021г. с  Министерство на  здравеопазването, с мотоделтапланер, който е  радиофициран и шумоизолиран, в рамките на допустимите граници за градски райони- 60 децибела, прелитанията ще се извършат при максимално допустима височина, времева продължителност от 6.00 до 10,00 часа.

  Биоцидният препарат,  с който ще се провежда третирането срещу ларви на комари  е ВектоБак 12  АС, с Разрешение № 0902-1/22.02.2010г., доза 0,050 л/дка, биологичен ларвицид, безвреден за бозайници, птици и риби.

  Ако климатичните условия не са подходящи, обработката ще бъдат отложена за друга дата.