Работна среща в Сунгурларе

  В периода 09.06 - 10.06.2021г. в Сунгурларе се проведе работна среща по проект CB005.2.12.116"Joint nature protection", по време на която бе обсъден напредъка на дейностите по изпълнението му.

  Кметът на община Сюлоглу г-н Мехмед Орманкъран поднесе на д-р Георги Кенов подарък - картина, изработена от децата в читалището на гр. Сюлоглу.

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.