Редовно заседание на Общинския съвет се проведе в Сунгурларе
 
  На редовна сесия на Общински съвет в Сунгурларе бяха гласувани 11 точки дневен ред.
 
  На заседанието положи клетва нов общински съветник Мехмед Шакир. Той заема мястото на досегашният общински съветник от групата на ДПС Хатидже Георгиева, която беше избрана за народен представител в предходните месеци.
 
  Съветниците приеха допълнения на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година, в него бяха предоставени имоти под наем с дългосрочен срок – ниви и земи. Общинският съвет реши да продаде земи в село Бероново, Прилеп, Садово и продажба на общинско жилище в гр. Сунгурларе. На заседанието бяха гласувани докладни записки за отдаване под наем на имоти и одобриха проект за изменение на ПУП в село Славянци.
 
  Предложение за избор на временна комисия за изработка на правилник за реда и начина за отпускане на еднократни финансови помощи на жителите в Община Сунгурларе беше прието.
 
  Общинските съветници приеха докладни записки за предоставяне на еднократна финансова помощ на трима души. На лицето К.Р. беше отпусната еднократна финансова помощ за предстояща операция в размер на 650 лв. На лицето Х.С. от село Съединение беше отпусната еднократна финансова помощ за трансплантация на бъбрек в размер на 1 950 лв. На лицето Я.М. за отпускане на еднократна финансова подкрепа за медицински изследвания и лечение в размер на 650 лв.
 
  "Пред всички нас, кметовете на населени места и общинските съветници стоят много задачи за подобряване на живота на нашите съграждани. В процес сме на реализация на одобрените проекти и в близките месеци се очаква финализирането им" каза кметът д-р Георги Кенов.