Специализирана техника беше закупена и доставена в Община Сунгурларе

  По проекта CB005.2.12.116 “Joint nature protection” до този момент е закупена и доставена следната специализирана техника: дробилка за клони и самосвал. Предстои доставка на мини челен товарач и мулчер. Специализираната техника ще бъде използвана при реализирането на предстоящите дейности по залесяване, почистване на горски територии и разрохкване на почвата в Община Сунгурларе. Предстои през следващите дни да стартират залесителните дейности, като в резултат от тях ще бъдат залесени общо 60 дка общински горски територии с фиданки от цер и благун.