Общински съвет Сунгурларе прие бюджет 2021 с пълно мнозинство

  На 17-то заседание на общинския съвет бяха гласувани 8 точки от дневния ред, като най-важната беше приемането на бюджета за 2021 година.

  Съветниците приеха предложение за упълномощаване на заместник- кмета Димитър Гавазов за представител в заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК.

  Местният парламент прие предложение за разпределение на общинския жилищен фонд за 2021 година и допълнение на програма за управление и разпореждане на общинска собственост, където се включват имоти за продажба.

  „Бюджетът е на основата на баланс и усилия за стабилизиране на Община Сунгурларе. Предлагам общинския съвет да направи две корекции в проекта на бюджет във връзка с асфалтиране на улици в гр. Сунгурларе. Първата е, че има недостиг на 25 000 лв за реконструкцията на паркинга намиращ се отстрани на общинската сграда. Състоянието му в момента не е добро и се нуждае от ремонт. Другото ми предложение е да се заложи 25 000 лв за ремонт на сграда в село Везенково. Средствата за двете корекции в бюджета ще бъдат взети от редукцията в капиталовата програма. С помощта на средства от европейски и национални програми ще имаме възможност да развием мащабна строителна програма за всяко населено място” каза кметът д-р Георги Кенов.

  Местният парламент прие с пълно единодушие проект на бюджет и извънбюджетни сметки и фондове през 2021 година в Община Сунгурларе.

  Приходната част е в размер на 16 367  150 лв, от които приходи делегирани от държавни дейности 10 307 544 лв и приходи за местни дейности в размер на  6 059  606 лв. Капиталовата целева субсидия предвидена за 2021 година е в размер на 988 700 лв. Годишният общински дълг е 2 200 000 лв. В бюджета има предвидена целева субсидия за пенсионерски клубове,  национален конкурс  - рисунка „Св. Трифон Зарезан”, средства за културния календар на Община Сунгурларе и средства за обезщетения и помощи по решения на общинския съвет.

  Общинският съвет утвърди средства постъпили от продажба на общински нефинансови активи  в размер на 1 675 000 лв, които ще се използват за погасяване на ползвания временен безлихвен кредит.

  В капиталовата програма са залегнали разходи за изграждане на част от канализационната мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе, ремонт на улици, проектиране и изграждане на Поликлиниката в Сунгурларе и проектиране и изграждане на скейт парк.

  Председателят на Общинския съвет Халил Ахмед внесе 3 предложения за еднократна финансова помощ, които получиха подкрепа от съветниците.

  Предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 650 лв на Дженгис Михайлов от село Везенково - ученик с отличен успех, трудолюбив и има нужда от подкрепа. По 1 950 лв еднократна финансова помощ за репатрирането на починали в чужбина български граждани до България на Мартин от село Чубра и Илия от гр. Сунгурларе.