Ваксинацията срещу COVID-19 на учителите започна в Сунгурларе 
 
  Тази седмица започна ваксинацията срещу COVID-19 на учителите и непедагогическия персонал в училищата и детските градини на територията на Община Сунгурларе. 
  До този момент  желаещите ваксинация са: 24 учители и 7 души персонал от училища, както и 13 учители и 4 персонал в детските градини. 
  Първа фаза премина днес с ваксинирането на 18 човека. В следващите дни се очакват поетапно и другите желаещи да се имунизират. 
  Все още може всеки работещ в учебно заведения да заяви на ръководството в училище или в администрацията на Община Сунгурларе своето желание за включване.
 
  Повече информация от Български лекарски съюз за масовата ваксинация: 
  Всички, които желаят да бъдат ваксинирани, трябва да заявят желанието си пред личните си лекари.
  Записването, за безплатното и доброволно имунизиране срещу Covid-19, може да бъде осъществено по телефона или при лично посещение при ОПЛ. Списъците ще бъдат непрекъснато допълвани с  актуална информация. Така ОПЛ ще  разполагат с информация, за да могат максимално адекватно и своевременно да информират и имунизират  желаещите, когато ваксините бъдат доставени. Очакванията са до края на февруари да се започне четвъртата фаза от Националния ваксинационен план, която е част от масовата ваксинация.