Последна сесия за 2020 година се проведе в Сунгурларе

  Общински съвет - Сунгурларе проведе своята редовна сесия днес спазвайки всички противоепидемични мерки. На 15-то заседание общинските съветници одобриха дневен ред с десет точки.

  Съветниците отдадоха под наем имот в публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовир в село Съединение. Срокът на договорът за наем предстои да изтече. На сесията одобриха изменение на ПУП за квартали в село Завет.

  Общинският съвет прие годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година.

  Продажбата на горските имоти в село Терзийско с цел реализирани на приходи, необходими за Община Сунгурларе за навременно посрещане на текущите нужди и погасяване на изтеглените заеми. Имотите години наред са неизползваеми по предназначението си, а се използва от населението единствено като сметище. В следствие на това общината не реализира никакви приходи, а се трупат разходи във връзка със стопанисването на имотите. В случай на успешно проведена тръжна процедура и продажба на двата имота в Терзийско в общината ще постъпят приблизително 1 050 600 лева.

  Съветниците приеха актуализация на бюджет 2020 във връзка с възникнала необходимост от изплащане на неотложни и приоритетни разходи, за които първоначално в бюджета не бяха разчетени средства. Общинският съвет одобри част от остатъка от трансфера за зимна поддръжка и снегопочистване на общински пътища през 2020 година в размер на 50 000 лв да бъдат използвани за извършване на разходи за изпълнение на противоепидемични мерки на територия на общината. Бюджета за разходи за поддръжка на осветление на улици и площади се е увеличил с 30 000 лв.

  "През изминалите месеци направихме изключително голяма поддръжка и дезинфекция в общината. Разходите като препарати, маски, ръкавици и дезинфекция бяха неотложни и непредвиден в бюджета на общината за 2020 година" каза кметът д-р Георги Кенов.

  Приемане на проектно предложение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа“.

  Приемане на годишен план за дървесината през 2021 година от Общински горски територии.

  Съветниците приеха докладна записка за преминаването от публична в частна собственост на терен в село Лозарево, който да бъде обявен за продажба.

  Общинските съветници разглеждаха предложение от председателя на временната комисия против провеждането на онлайн заседание на този етап, което беше подкрепено от колегите му.