В село Грозден ще бъде изградена нова съвременна детска градина на мястото на съществуващата стара сграда

   Община Сунгурларе спечели проект за изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина ,,Зорница“ в село Грозден.

   Проектът е одобрен за финансиране и Общината получава 1 984 500 лева от Министерство на образованието и науката.

   "Целта за построяването на новата сграда на детската градина и детската ясла в Грозден е да се осигури добра материално-техническа база за нуждите на децата, която да отговаря на всички нормативни изисквания. Ще бъде разширена с 46 места за обучение на децата в детската градина" каза кметът д-р Георги Кенов.

   Проектът ще създаде възможност за приемане на 18 деца в яслена група. Ще бъдат създадени условия за обучение на децата, навършили 4-годишна възраст в задължителното предучилищно образование.

   В проектното предложение са заложени следните очаквани резултати - изградена нова застроена площ в размер на 700 кв. м. на 1 етаж, 600 кв. м. на 2 етаж, новооткрити две групи в детската градина и една група в детската ясла, новоразкрити 46 места в детска градина и 18 места в детски ясли/яслени групи за населеното място.

   Проектът е по Модул 1 - „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ от Програма на МОН: Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на  детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.).

   Продължителността на проекта е в рамките на 20 месеца