Община Сунгурларе спечели проект за разширяване на средното училище в града

   Проектът е за пристрояване на учебни стаи в Средно училище ,,Христо Ботев“ в гр. Сунгурларе по програма на Министерство на образованието и науката.

   Одобреното финансиране е в размер на 759 320, 70 лева за пристрояване на нова застроена площ 210, 66 кв.м на 1 етаж в началната сграда на СУ „Христо Ботев“ и нова застроена площ 176 кв. м. на 1 етаж в централната сграда на СУ Христо Ботев“.

   Проектното предложение на Община Сунгурларе ще пристрои учебни стаи в начален и гимназиален етап на образование, оборудване и обзавеждане за новите класни стаи. С допълнителните седем класни стаи към централната и към началната сграда на СУ ,,Христо Ботев“ ще бъдат разкрити места за обучението на още 158 деца. По този начин ще бъде преодолян съществуващия към настоящия момент недостиг на места за обучение. Проектът ще създаде възможност на учениците да се обучават в изградени специално за тази цел класни стаи, а не в преоборудваните до сега библиотека и складови помещения. Предвидено е увеличаване на състава на екипа и на двете сгради на училището.

   Спечеленият проект е по Модул 2  „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“
от Програма на МОН: Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на  детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.).
Общината планира продължителност за реализиране на проекта в рамките на 13 месеца.

   След приключване на проекта се очаква да бъде изградена нова застроена площ в размер на 210,66 кв.м и 158 новооткрити места за ученици.