Заседание на Националното сдружение на общините в България

   На 24 юли кметът д-р Георги Кенов беше на заседание на Националното сдружение на общините в България. На нея присъстваха кметове на общините в Област Бургас. Ръководството на сдружението разгледа анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2019 г. въз основа, на който предстои да бъдат формулирани основните препоръки за бъдещата работа на НСОРБ, които да бъдат включени в предстоящите етапи от преговорите по съставяне на държавния бюджет за 2021 г. Най-важният перспективен проблем, от значение за развитието на общините, е развитие на пълния спектър от възможности за увеличаване на общинските приходи.