Започна проекта по закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе

 

   Кметът д-р Георги Кенов откри строителна площадка за обект по проект "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе", заедно със зам. кмета Тодорка Павлева, Райна Джамбазова - представител на надзорната фирма „ПГМ28КОНСУЛТ" ООД  и Генчо Генчев - представител на строителната фирма.

   Изпълнителят ще извършва строителни и рекултивационни работи във връзка с реализация на проекта.

   Срокът за изпълнение на целия обект е 36 месеца, от които 3 месеца за техническата рекултивация и 36 месеца за биологична рекултивация.

   Проектът е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Изпълнението на обекта е на общинско депо намиращо се в село Балабанчево, община Сунгурларе. Стойността на вече реализиращия се проект е 759 493, 35 лв.