Девето заседание на общинския съвет се проведе в Сунгурларе

   На майската сесия беше приет годишния отчет за дейността на местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетни непълнолетни към Община Сунгурларе. През изминалата 2019 година местната комисия е провела съвместни дейности с училищата. Това са кампаниите:  „Не на агресията“, конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“, „Подари дръвче засади гора“ – седмица на гората, турнир по тенис на маса и баскетбол за ученици до 8/осми/ клас, кампания за борба с наркотичните вещества и техните прекурсори - „Днес избираш своето утре“,  ЖП релсите не са място за игра и снимки и операция „EDWARD“ – Европейски ден без загинали на пътя.  Местната комисия целогодишно приема заявки от директорите на училищата за организиране на срещи, беседи и мероприятия по различни проблеми, свързани с противообществените прояви и престъпления при подрастващите. През изминалата година през нея са преминали 26 дела на деца. Посетени са  120 семейства на деца, подлежащи на задължително образование.

   В дневния ред на редовната сесия имаше доклад за осъществените читалищни дейности в община Сунгурларе. Общинските съветници приеха доклада. През изминалата 2019 година беше организиран редовния Общински фолклорен фестивал. Представители на читалищата участваха в международни и национално конкурси. През годините 18 броя читалища на територията на община Сунгурларе са спазвали финансова дисциплина. Над 400 самодейци участват в организирани форми - танцови състави, певчески състави, групи за обичаи, индивидуални изпълнители, над 32 художествени колективи. Развитие на  библиотечната дейност - централизирано комплектуване и обработване на литературата, която заявяват спазвайки всички нормативни разпоредби на библиотечния процес.

   Общинският съвет прие отдаване на общински имоти в село Терзийско, Сунгурларе и продажба на имоти в село Съединение. Целта е да се осигурят финансови приходи в бюджета на общината.

   Съветниците единодушно приеха официално финансовото подпомагане на МБАЛ Карнобат с отпускане на 5 000 лв. в помощ за лечебното заведение.  Единствената болница в региона, която обслужва сунгурларци.

   „В тези трудни времена трябва да обединим усилия за възстановяване на нормалното ни ежедневие и да помогнем да нуждаещите се. В процес на раздаване сме на близо 200 броя хранителни пакети, осигурени от Български червен кръст  – Бургас  за хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, лица в тежко материално положение и потребители на социални услуги. Вярвам, че екипно можем да се справим в тази трудна ситуация не само за нашата общината, но и за цялата страна” каза кмета на община Сунгурларе д-р Георги Кенов.