Извънредно заседание на Общинския съвет на 7 май

   Извънредно заседание на Общински съвет - Сунгурларе премина с една единствена точка: изменение срока за 10 години на преотдаване на пасищата за почистване и цената за тях да остане същата в подкрепа на хората. Предложението се прие с 14 съветници "ЗА" и един "Въздържал се".

   Единствената точка от дневния ред беше докладна записка от кметът д-р Георги Кенов относно предоставяне на пасища с изменение по точка 5 за определяне на годишни цени, както следва за пасища и мери от 10 лв. на 8 лв., за ливади 13,50 лв. да остане на 13,40 лв.,  за други постоянно затревени площи бяха 15 лв. сега остават 8 лв. В докладната записка изменя договорите по точка 7 да бъдат в срок за 10 години - важи за тези територии, които са с цел почистване.

   "Сложната ситуация, в която се намираме в цялата страна мисля, че е най-добре за нашите животновъди да не бъдат затруднявани с допълнителни покачвания на цената на пасищата, и с цел да се улесни дългосрочното отглеждане на стопанства считам, че удължаване на срока за преотдаване е добро решение за стимулиране на българското производство" каза кметът д-р Кенов.

   Специални гости на общинската сесия бяха ветеринарния лекар д-р Живко Камшев и г-жа Милка Стоева директор  "Общинска служба по земеделие и гори", които разясниха подробно новите ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти. В предвид на направените промени в Наредба № 44 от 2006 г. се налага промени в начина на отглеждане и стопанисване на пасищата.

   Измененията влизат в сила за периода 2020 - 2021 година.