is1

Тревните площи в населените места преминаха през дезакаризационна обработка срещу кърлежи

   Община Сунгурларе в рамките на три дни извърши дезакаризационна обработка срещу кърлежи на тревни площи за обществено ползване, с препарат „Бандит 10 EВ“.

   Екипите обхванаха селата Славянци, Чубра, Дъбовица, Грозден, Терзийско, град Сунгурларе, Черница, Горово, Лозарево, Вълчин, Климаш, Костен, Прилеп, Съединение, Ведрово, Завет, Камчия, Есен, Велислав, Манолич, Пчелин, Везенково, Садово, Бероново, Подвис и музея в Сунгурларе.