is1

Всички населени места в община Сунгурларе са дезинфекцирани с антибактериален препарат

   В рамките на няколко седмици община Сунгурларе успя да дезинфекцира всички населени места: селата Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково, Велислав, Вълчин, Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен, Лозарево, Манолич, Подвис, Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Съединение, Терзийско, Черница и Чубра. В град Сунгурларе екипите преминаха няколко пъти с дезинфекционни разтвори.

   Екипите почистиха Бизнес център, аптеки, банки, административната сграда на общината, Бюро по труда, дирекция "Социално подпомагане", Местни данъци и такси, ритуална зала, Читалище „Просвета 1882“ - Сунгурларе, поща, ОС "Земеделие", ДСК, РПУ Сунгурларе, Домашен социален патронаж, дневен център, ДВД Славянци, ДСХ Лодарево, СУ „Христо Ботев“ и спешните кабинети.

   Дезинфекцирани бяха централни улици, паркове, градини, детски площадки, магазини и места с обществен достъп във всички населени места в община Сунгурларе.

   "В тази ситуация на извънредно положение искам да успокоя всички жители на община Сунгурларе. Вярвам, че ние като народ сме силни личности и ще се справим заедно с тази тежка пандемия. Уверявам ви, че ние всекидневно работим за вашето здраве. Обръщам се към жителите на общината спазвайте мерките за безопасност, пазете вашите близки и вашето здраве, и не позволявайте струпване на хора на едно място. Бъдете спокойни и това ще мине!" каза кметът д-р Георги Кенов.