Седмицата на гората отбелязахме със засаждане на нови дървета в общината

   По случай седмицата на гората Община Сунгурларе засади дървета от видовете липа, явор, ясен и ела. Новите дръвчета се намират по пътя за местността Ичмята, в селата Велислав, Бероново, Черница и Чубра. Обогатяването на българската природа е една от целите на общинската администрация да поставя корени за бъдещото поколение. Заместник-кметовете Тодорка Павлева, Гергана Желязкова и Димитър Гавазов засадиха новите дръвчета в местността Ичмята.

   Как възниква идеята за Седмица на гората? Още през далечната 1911 г. в изданието на Дружеството на българските лесовъди „Горски преглед“ е мотивирана идеята за Празник на гората, който да залегне в уредбата на новия Закон за горите. Идеята добива конкретна форма през 1925 г. с приемането на осмия поред Закон за горите, когато е учреден и първият празник на залесяването.