Актуализиране на Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе