Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе до 29.03.2020г.