Бюджетът за 2020 година беше приет

 

   В първото заседание за новата година на общинския съвет официално се закле новия общински съветник Моника Симеонова.

   Моника Симеонова влиза на мястото на Гергана Желязкова, която е назначена на позицията заместник кмет с ресори: ТСУ и екология, местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Сунгурларе.

   Общинският съвет на Сунгурларе прие бюджета за 2020 година в размер на 13 974 215 лв. През топлите дни на годината е заложено организиране на крос кънтри – „Сунгурларска долина” .

   Общинският план за дейността през 2020 г. ще включи ремонт на: пътя Лозица – Огнен – Терзийско, на път село Съединение от кв. Морава до гара Завет, на път Съединение от гара Завет до село Ведрово,  на покрива на ОУ „Христо Ботев” село Лозарево, на улици в гр.Сунгурларе, кметства в населени места и на детска градина в с.Грозден.

   Предвидена е реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе, изграждане на комбинирана спортна площадка за мини футбол, баскетбол и волейбол в с. Славянци и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на землище Балабанчево.

   Община Сунгурларе ще закупи  мини челен товарач, самосвал, трактор, детски съоръжения за с. Подвис и с.Садово, лек автомобил по програмата „Патронажна грижа”, на компютърна техника и специализиран счетоводен софтуер. В бюджета се предвижда изготвяне на технически проект за обект стадион и спортна зала към него в гр.Сунгурларе. Общинската сесията премина с приемане на всички 11 точки заложени в дневния ред.